Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

Stacjonarny żuraw sortujący

Projektowane indywidualnie
Stacjonarny żuraw sortujący

Stacjonarny żuraw sortujący SRK

Ekonomiczne sortowanie dzięki elektrycznemu napędowi

Żurawie stacjonarne, zamontowane na stałe na fundamencie, są ekonomicznym rozwiązaniem bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego przenoszenia ciężkich ładunków. Koszty energii i konserwacji tych żurawi elektrycznych są znacznie niższe niż w przypadku porównywalnych urządzeń przeładunkowych napędzanych olejem napędowym.

Przykłady różnych typów żurawi:

Żuraw stacjonarny LGX

Żuraw stacjonarny LGX

Żuraw stacjonarny OBX V

Żuraw stacjonarny ASX III

Wideo

Przykłady różnych typów suwnic:

Copyright 2024 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.