Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

Reduktory napływów korzeniowych

Cała technologia od jednego dostawcy
Reduktory napływów korzeniowych

Reduktory napływów korzeniowych

REDUKUJE

  • czasy przestoju maszyn
  • koszty
  • czas przetwarzania
  • kłopoty

Nierówności powierzchni takie jak nabiegi korzeniowe, sęki i inne narośla są frezowane w jednej operacji i uzyskujemy kłodę przystosowaną do szerokości roboczej traka. Kiedy pozbędziemy się tych nierówności na kłodzie, płynność podania materiału staje się bardziej wyrównana, nie ma prawie żadnych zakłóceń w dalszej obróbce, jak np. uderzenia prowadnicy w nierówny materiał. Redukcja napływów korzeniowych jest warunkiem wstępnym do tego, aby na przykład linia rębaka i jego maszyny pomocnicze mogły pracować w pełni automatycznie. Dodatkowo, reduktor napływu korzeniowego odciąży pracę korowarki.

Z prawie 20 różnymi modelami, od taniego, wolnostojącego modelu WRT-SSB do najszybszego - wysokowydajnego reduktora na placu drewna okrągłego, jakim jest WRP-STAR, Baljer & Zembrod jest liderem rynku w tym segmencie w Europie.

Reduktor napływów korzeniowych WRP-STAR

W konwencjonalnych reduktorach napływów korzeniowych pnie są wrzucane poprzecznie do reduktora, obrabiane i ponownie wyrzucane na podajnik. Czasy cyklu wynoszą w tych maszynach od 6 do 8 sekund.

Innowacja: dzięki WRP-STAR, kłody drewna mogą być delikatniej transportowane przez system za pomocą gwiaździstej pryzmy łańcuchowej, która chroni pnie przed uszkodzeniem, maszynę przed silnymi uderzeniami, a czas cyklu można skrócić o ok. 30 % w porównaniu z technologią konwencjonalną. W przypadku tartaków ma to tę istotną zaletę, że odstępy między kłodami można znacznie zmniejszyć podczas transportu w mechanizacjach. Według użytkowników maszyny WRP STAR, urządzenie to pozwala na poprawę wydajności całego składu drewna okrągłego o około 7 %.

Baljer & Zembrod otrzymał dwie nagrody za innowacyjność dla WRP-STAR w 2007 i 2008 roku.

Przykłady różnych typów reduktorów:

WRP-QLS

WRP-SB

WRP STAR

WRP-K

WRT-SSB

WRP-UF

Wideo

Prospekty do pobrania:

Copyright 2024 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.